การบำรุงรักษา Steam Boiler

Steam Boiler แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบท่อไฟและแบบท่อน้ำ

การบำรุงรักษา ควรหมั่นตรวจผิวสัมผัส 2 ส่วน คือ

ผิวสัมผัสไฟ ควรหมั่นทำความสะอาดท่อไฟด้วยแปรงแยงท่อ โดยหมั่นดู เขม่าตรวจการรั่วของปะเก็นทนไฟในกรณีที่ทำได้

ควรทำทุก 3 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ผิวสัมผัสน้ำ  ควรหมั่นปล่อยตะกอนก้นเตาออกทิ้งเพื่อลดความเข้มข้นของสารละลายในน้ำ และตรวจสอบคุณภาพของน้ำป้อนหม้อไอน้ำให้อยู่ในคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
ควรหมั่นตรวจผิวสัมผัสน้ำ โดยการเช็คตะกรัน โดยดูที่ความหนา, ชนิดของตะกรัน แล้วนำผลการวิเคราะห์เพื่อล้างตะกรันออก เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหมั่นดูอุณหภูมิปล่อง ถ้าสูงขึ้นเป็นสิ่งแสดงผลอย่างหนึ่งว่า การถ่ายเทความร้อนไม่ดี

 

Comments are Closed